Pierwsza | Poprzednia | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Następna | Ostatnia

Dystrybucja jest to rozprowadzanie produktów od producenta, czyli wytwórcy do ostatecznego nabywcy. Jest ona niezbędna dlatego, żeby nabywca miał dostęp do danego produktu w określonym czasie oraz odpowiednim miejscu, aby jego potrzeby zostały zaspokojone. Organizowanie dystrybucji sprowadza się do wyboru i motywowania pośredników handlowych, utrzymywaniu zapasów, organizowaniu transportu oraz przechowywaniu produktów.

Kanał dystrybucji stanowi grupę wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, które zajmują się przepływem produktów od producentów do nabywców. Główną ideą kanału dystrybucji jest zaspokojenie potrzeb klientów. Wyróżnić można następujące kanały dystrybucji:

Read more »

Marketing szeptany stanowi nowoczesną formę przekazu informacji na temat nowej marki, produktu, usługi czy firmy. Jego zadaniem jest stworzenie sytuacji, która doprowadzi do tego, że klienci sami będą przekazywać sobie informacje na temat określonego produktu. Społeczeństwo jest już znudzone agresywną kampanią reklamową prowadzoną przez firmy, dlatego nie ma zaufania do tego sposobu dostarczania informacji. Ta forma reklamy polega na powstaniu dyskusji wśród dwóch lub więcej osób o danym produkcie bądź usłudze. Poza tym opinia osób znajomych, rodziny, przyjaciół jest niezastąpiona. Marketing szeptany stanowi także istotne źródło informacji dla producenta, który może dowiedzieć się w ten sposób, co konsumenci myślą na temat jego produktu czy też marki. Inicjując rozmowę z konsumentem, producent może dowiedzieć się co powinien zmienić lub ulepszyć w swojej ofercie.Read more »

Marketing relacji, inaczej zwany marketingiem relacyjnym lub marketingiem partnerskim, opiera się na tworzeniu relacji długofalowych z odbiorcami. Jest on traktowany jako kolejny element ewolucji marketingu, który nastąpił po marketingu transakcyjnym. Przynosi więcej korzyści niż skupienie się jedynie na pojedynczych transakcjach. Jego głównym celem jest tworzenie, wzbogacanie i utrzymywanie relacji z klientem. Z kolei pozyskanie nowego klienta jest pierwszym krokiem w procesie marketingu.

Marketing relacji będzie skuteczny jeżeli zostaną spełnione określone założenia. Przedsiębiorstwo, które zastosuje się do tych założeń z pewnością zauważy w przyszłości efekty, którą pozwolą zająć mu lepszą pozycję na rynku. Najważniejsze założenia marketingu relacji:

Read more »

Marketing transakcji oznacza, że przedsiębiorstwo nastawione jest na pojedynczą sprzedaż, a relacje z klientami są krótkookresowe. Firma koncentruje się na cechach produktu, a nie na potrzebach klientów. Kontakt z klientem oraz jego obsługa są mało istotne, co powoduje, że klienci nie są lojalni wobec takiej firmy. Powyższe cechy spowodowały, że marketing transakcji okazał się mało efektywny, a rentowność okazała się niewielka. Dlatego wiele przedsiębiorstw zrezygnowało z tego typu marketingu i zaczęła stosować marketing relacji, który okazał się bardziej efektywny i zyskowny.

Read more »

Wartość dodana oznacza dodanie do określonego produktu cech, które spowodują, że stanie się on bardziej atrakcyjny dla konsumenta, a co za tym idzie bardziej konkurencyjny wobec innych podobnych produktów. Klient dokonuje oceny produktu oraz własnych potrzeb. Następnie wybiera produkt wraz z którym otrzymuje wartość dodaną, co w efekcie powoduje, iż rezygnuje z produktu konkurencyjnego nawet jeżeli jest o wiele tańszy. Wartość dodaną można kreować za pomocą:

Read more »

Zdobycie lojalnych klientów jest jednym z kluczowych celów każdej firmy, gdyż to waśnie oni przynoszą jej największe zyski. Stanowią oni cenne źródło promocji przedsiębiorstwa np. poprzez polecanie jego produktów lub usług swoim znajomym. Budowanie lojalności klientów staje się coraz trudniejszym i bardziej skomplikowanym procesem. Konsumenci posiadają coraz większą wiedzę, co powoduje, że stają się oni bardziej wymagający. Świadome tego firmy wiedzą, że muszą dostosować się do wymagań konsumentów i coraz częściej zlecają przygotowanie strategii i procesu budowania lojalności klientów specjalistom z branży.

Budowanie lojalności klientów opiera się na tym, że trzeba na nią przede wszystkim zasłużyć. Dlatego ważne jest jakie wrażenie odniesie klient w kontakcie z daną firmą. Wyróżnić można kilka sposobów budowania lojalności:

Read more »

Produktem w marketingu nazywa się nie tylko przedmioty materialne, ale także wszelkie czynności i koncepcje, które firma sprzedaje. Produkt stanowi kompleks wartości. Wprowadzanie nowego produktu na rynek jest skomplikowanym i trudnym procesem. Dlatego specjaliści od marketingu stosują wiele zróżnicowanych strategii, aby produkt został zaakceptowany na rynku.

Strategia marketingowa to zespół działań prowadzących do uzyskania przewagi przedsiębiorstwa nad konkurencją. Innymi słowy jest to sposób oddziaływania na rynek. Przy wyborze strategii zawsze najważniejszy jest klient. Ze względu na zróżnicowanie przedsiębiorstw, rynku oraz konsumentów specjaliści od marketingu opracowali wiele strategii produktowych.

Rodzaje strategii ze względu na ryzyko wprowadzania nowego produktu na rynek:

Read more »

Marka stanowi zestawienie elementów takich jak symbol, napis, nazwa, wzór, kompozycja kolorystyczna, itp., które mają na celu wyróżnienie określonego produktu od produktu konkurencyjnego. Dzięki marce konsumenci identyfikują dany wyrób i utożsamiają go z określoną firmą.

Elementy marki stanowią o wizerunku produktu. Szczególnie należy zwrócić uwagę na następujące elementy:

Read more »

Klasyfikacja reklam jest bardzo istotna dla specjalistów od reklamy. Dzięki temu podziałowi mogą oni bardzo skrupulatnie zidentyfikować oraz ocenić potrzeby klienta zamawiającego reklamę. Przygotowana w ten sposób grupa agentów na pewno zorganizuje skuteczną promocję dla swojego klienta.

Reklama może mieć różne formy. Specjaliści dzielą ją według wielu kryteriów. Pierwszy podział dotyczy kanału przepływu informacji:

  1. Reklama telewizyjna – jest to reklama o największym zasięgu, dociera praktycznie do każdego nabywcy. Agenci reklamowi stosują w niej następujące działania:

Read more »

Nie wystarczający jest fakt, iż przedsiębiorstwo wytworzy dany produkt czy też towar o przystępnej cenie i wprowadzi go do sieci handlowej. Jeśli produkt ten nie będzie znany to nabywcy go nie kupią. Konieczna jest promocja.

Jednym z elementów promocji jest reklama. Jest to połączenie informacji z komunikatem perswazyjnym. Oznacza to, że celem reklamy jest psychologiczne oddziaływanie na nabywców, którego zadaniem jest skłonienie klienta do zakupu reklamowanego produktu, towaru bądź usługi, a co za tym idzie zwiększenie sprzedaży. Koszty reklamy wliczone są w cenę produktu. Reklama stanowi skomplikowany, zaprojektowany i zaplanowany przez zespół specjalistów proces. Aby reklama była dobra i trafiała prosto do ewentualnego konsumenta musi nad nią pracować sztab ludzi, którzy znają preferencje i upodobania przyszłych klientów. Zatem reklamą jest każdy przekaz, którego najistotniejszym celem jest zwiększenie sprzedaży oraz maksymalizacja zysków.

Read more »

Do poprawnego funkcjonowania ta strona wymaga Ciasteczek.