Motywowanie pracowników – jakich błędów unikać?

Motywacja to bardzo potężna siła napędzająca nas do podejmowania różnych aktywności. Odnosi się do każdej dziedziny życia i bez niej nie osiągnęlibyśmy wiele. Motywują nas różne czynniki, w zależności od sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Czasami są to typowe potrzeby fizjologiczne takie jak głód, pragnienie czy poczucie bezpieczeństwa. Czasem są to bodźce psychologiczne, odnoszące się do ludzkiego pragnienia przynależności do grupy, potrzeby uznania czy osiągnięć. Motywacja nie jest czymś stałym, danym nam raz na całe życie. Wręcz przeciwnie, jej poziom uwarunkowany jest wieloma czynnikami i niekiedy trzeba jej pomóc, by czegoś dokonać. Również w życiu zawodowym człowiek nie osiągnie wiele, jeżeli nie będzie odpowiednio zmotywowany i zorientowany na cel. Bodźce popychające ludzi do działania wynikają z ich osobowości i charakteru. Niezwykle ważnym elementem procesu motywacyjnego będą również czynniki zewnętrzne, czyli osoby zarządzające w firmie. Motywowanie pracowników do coraz lepszego wykonywania swoich obowiązków nie jest łatwe i liderzy często popełniają błędy w tym zakresie.

Zespół pracowników świętuje sukces
Motywowanie pracowników to równie wspólne świętowanie sukcesów.

Błędna ocena potrzeb a motywowanie pracowników

Niektórzy liderzy błędnie zakładają, że tym, co najbardziej motywuje pracownika jest wynagrodzenie w formie pieniężnej. Oczywiście, ludzie podejmują pracę w głównej mierze dlatego, aby pozyskać środki niezbędne do życia, jednak u podstaw ich motywacji leży o wiele więcej pobudek. Uznanie, że otrzymanie wypłaty jest jedyną formą nagrody dla osoby pracującej, przy jednoczesnym unikaniu jakichkolwiek innych form motywacji, szybko doprowadzi do wypalenia zawodowego. Czasami oprócz premii kwartalnej można zmotywować osobę zatrudnioną w naszej firmie za pomocą odpowiednich gadżetów, które usprawnią pracę. Dużą zaletą takiego rozwiązania jest możliwość znakowania produktów za pomocą logo firmy. Pogłębia to lojalność użytkownika i jest reklamą niesioną wszędzie tam, gdzie bywa pracownik.

Brak uznania dla osiągnięć

Obowiązkiem pracownika jest wypełnianie powierzonych mu zadań najlepiej jak potrafi – im lepsze osiąga wyniki, tym firma ma większe zyski. Zdarza się, że na tym kończy się kontakt na linii pracodawca – zatrudniony. W takiej sytuacji, nawet mimo dobrych chęci, osoba, której wysiłków nie dostrzegamy, przestaje się starać. Być może lider widzi zaangażowanie pracownika, ale o tym nie mówi, bo wydaje mu się to zbędne. To bardzo duży błąd! Wiele badań nad motywacją potwierdziło, że jednym z ważniejszych czynników pobudzających aktywności w życiu zawodowym jest dostrzeganie osiągnięć i starań przez osobę wyższą rangą. Już sama słowna pochwała jest budująca i wpływa na lepsze nastawienie pracownika do swoich pracodawców. Publiczne okazanie uznania lub list gratulacyjny to kolejne przykłady świetnych motywatorów. Pracownik, którego ciężka praca zostaje zauważana, czuje, że jego działanie ma sens i zazwyczaj stara się jeszcze bardziej.

Brak określenia obowiązków

Zdarza się, że liderzy nie potrafią jasno i wyraźnie ustalić zakresu obowiązków pracownika. Skutkuje to tym, że dana osoba nie zawsze jest pewna tego, jakie zadania przyjdzie jej wykonywać podczas pracy. Być może będzie pisać raport lub tworzyć bazę danych, albo zostanie oddelegowana na magazyn, by pomóc innym współpracownikom. Takie rzucanie pracownika do różnych obowiązków dezorientuje go i wprowadza chaos w wykonywane działania, a ostatecznie zniechęca do pracy. Kierownictwo powinno od początku nakreślić osobie zatrudnionej zakres obowiązków, które należą do niego i nie powinno się dokonywać zmian, bez wcześniejszych konsultacji z osobą zainteresowaną. Chyba, że właściciel firmy zdaje sobie sprawę z tego, że w małym przedsiębiorstwie pracownik będzie musiał wykonywać różne zadania, wtedy bezwzględnie należy powiadomić go o tym już na etapie rekrutacji.

Zbyt duża kontrola

Bywa, że liderzy chcą monitorować pracę swoich podwładnych do tego stopnia, że ci z kolei czują się przez nich nadmiernie kontrolowani. Kierownik błędnie zakłada, że intensywne przyglądanie się pracy zatrudnionych w firmie osób pozwoli wyeliminować ich błędy i ograniczyć straty. Natomiast zbyt duża kontrola obniża samopoczucie i chęć do pracy. Pozostawienie ludziom pewnej swobody i możliwości samodzielnego podejmowania niektórych decyzji pozwoli im na wydajniejszą pracę, kreatywność i rozwinięcie skrzydeł. Kredyt zaufania dobrze wpływa na motywowanie pracowników.

  • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (9 votes, average: 5,00 out of 5)
    Loading...

Produkt dnia

Długopis San Jose, niebieski/srebrny

Długopis San Jose, niebieski/srebrny

Cena od: 0,50 zł

Do poprawnego funkcjonowania ta strona wymaga Ciasteczek.