Czy warto wdrożyć w firmie System Identyfikacji Wizualnej?

Jakie obrazy pojawiają się w Twojej głowie na myśl o firmach McDonald’s, Apple czy Coca Cola? Czy chociaż na chwilę przed oczami przewinęła Ci się wielka litera „M”, nadgryzione jabłko i litery Coca Cola na czerwonym tle? Brawo! To znaczy, że identyfikujesz te firmy z pewnymi obrazami, a konkretniej z ich logo i jego pochodnymi. To bardzo naturalna reakcja i zachowanie naszego mózgu, który kategoryzuje pewne informacje i przechowuje je w ten sposób w swoich archiwach. Potrzeba tworzenia przez naszą podświadomość skrótów i schematów jest niezwykle przydatna i bez niej w naszych głowach zapanowałby nieokiełznany chaos. Dlatego pomyśl, jak ważne dla sukcesu Twojej firmy, jest podjęcie działań w kierunku jak największej rozpoznawalności i dotarcia do świadomości klientów. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa i branży, w której ono działa, warto wdrożyć w firmie system identyfikacji wizualnej.

Aby stworzyć spójny wizerunek swojego przedsiębiorstwa należy działać na kilku frontach, kreując pewien system znaków i obrazów, które po pewnym czasie nierozerwalnie zaczną kojarzyć się ludziom z Twoim biznesem. Temu właśnie służy system identyfikacji wizualnej firmy. Jest to swojego rodzaju narzędzie marketingowe, które poprzez powielanie szeroko rozumianej symboliki firmy ma budować wyższą świadomość marki. Na identyfikację wizualną składają się m.in. kolorystyka, logotyp, krój pisma, dodatkowe elementy graficzne takie jak ubiory pracowników firmy czy oznakowanie samochodów. Można też określić system ten zestawem reguł oraz konsekwentnie zaprojektowanych wzorców, które mają budować pozytywne wyobrażenie o przedsiębiorcy.

System Identyfikacji Wizualnej

Istotnym elementem budowania świadomości firmy jest marka. Może być to nazwa, termin, symbol, wzór lub ich kombinacja wszystkich tych elementów, która stworzona jest właśnie w celu identyfikacji towarów lub usług proponowanych przez dane przedsiębiorstwo. Może składać się z części werbalnej (nazwy) i niewerbalnej (symbolu, logo). Marka posiada trzy podstawowe funkcje: identyfikacyjną, gwarancyjną i promocyjną. Jednym z najczęściej rozpoznawanych elementów identyfikujących firmę, zaraz obok nazwy, jest jej logo. Należy rozróżnić termin „logo” od „logotypu”, ponieważ często pojęcia te błędnie używane są zamiennie. Logo to graficzny znak towarowy, który w skrótowy sposób przedstawia symbol firmy lub innej instytucji, ale też idei, koncepcji- może więc być znakiem informacyjnym. Logotyp to natomiast wyraz, skrót lub wyrażenie przedstawione w formie graficznej. Może występować osobno lub wraz z logo.

Tym pojęciem określa się także ogół symboli i zachowań stosowanych w przedsiębiorstwie, czego efektem powinna być spójna i czytelna identyfikacja rynkowa marki. Spójny system wizualny stanowi najważniejszy element systemu identyfikacji firmy, a jego podstawą jest logo firmy. Logo powinno być opracowane niezwykle starannie, ponieważ stanowi ono podstawę projektowania takich elementów wizualnych jak kolorystyka firmowa, kroje pisma czy wzory zastosowań obszarów chronionych. Z kolei na ich bazie tworzy się pozostałe elementy identyfikacji wizualnej, które będą wykorzystywane na stałe podczas funkcjonowania firmy. Są to pierwsze składniki systemu identyfikacji wizualnej, które dostrzega konsument i które zacznie kojarzyć z określonym produktami czy usługami. Tożsamość marki mogą tworzyć grupy skojarzeń:

  • Skojarzenia z cechami produktu- marka jest zbiorem i połączeniem pewnych cech, które mają określony charakter. Np. marka BMW kojarzy się z szybkością i skutecznością
  • Skojarzenia związane z osobowością- nadawanie marce cech charakteru- np. marka Peugeot postrzegana jest jako konserwatywna, a Citroen jako idealistyczna.
  • Skojarzenia z kulturą, określony zespół symboli i wartości kulturowych jakie za sobą niesie.
  • Skojarzenie z nabywcami produktu- np. Krem danej marki kupują nowoczesne kobiety.
  • Skojarzenie z obrazem samego siebie, jako użytkownika danego produktu.

Częścią składową tożsamości jest wizerunek, czyli obraz lub impresja na temat wybranego obiektu, która powstała w świadomości odbiorcy. Pojęcie wizerunku definiowane jest między innymi w ujęciu nauk psychologicznych, teorii zarządzania i marketingu. Zazwyczaj są one komplementarne względem siebie, lub jedna wynika z drugiej. Psychologia opisuje wizerunek jako proces postrzegania o charakterze subiektywnym i dynamicznym. W związku z tym może być on poddawany kształtowaniu za pomocą nadawania mu określonych cech. Na elementy użytkowe, które są nośnikami tożsamości firmy składają się: wizytówki, koperty, papier firmowy, ubiory pracowników, oznakowanie pojazdów firmowych i budynków należących do firmy.

Budując system identyfikacji wizualnej firmy należy wziąć pod uwagę kilka aspektów, które posłużą firmie nie tylko na początku tworzenia systemu, ale także już dużo później- przy utrzymywaniu i zarządzaniu nim. Jedną z zasad, którą należy kierować się przy tworzeniu identyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa jest przede wszystkim zgodność ze specyfiką działalności firmy i jej charakterem. W innym przypadku można uzyskać błędny, niespójny efekt. Również łatwość percepcji wizerunku powinna sprawić, że jest on zrozumiały, bez dwuznaczności i sprzeczności. Pozytywne skojarzenia z firmą, łatwość zapamiętania określonych elementów wizerunku i jego trwałość także składają się na sukces przedsięwzięcia, jednak zachowując wszystkie powyższe zasady należy kierować się też jedną z najważniejszych- realną koncepcją. Nawet najbardziej kreatywne pomysły nie będą miały możliwości sprawdzić się bez solidnych podstaw, rzetelnej analizy sytuacji firmy i jej otoczenia rynkowego. Każdy system identyfikacji wizualnej firmy powinien mieć całościowy charakter i obejmować działalność przedsiębiorstwa na wszystkich możliwych obszarach, z którymi kontakt może mieć klient. Poszczególne elementy systemu dopracowane w najmniejszych szczegółach stanowią o osiągnięciu założonego celu- zaistnieniu w świadomości konsumenta, pozostaniu w niej i skłonieniu do skorzystania z usług tej, a nie innej firmy.

  • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 5,00 out of 5)
    Loading...

Produkt dnia

Długopis San Jose, niebieski/srebrny

Długopis San Jose, niebieski/srebrny

Cena od: 0,50 zł

Do poprawnego funkcjonowania ta strona wymaga Ciasteczek.