Czy konflikt w firmie może przynieść pozytywny efekt?

Wszyscy chcielibyśmy, żeby relacje z innymi ludźmi zawsze układały nam się jak najlepiej, aby w zgodnej i sympatycznej atmosferze można było cieszyć się życiem, a także pracą. Ta idylliczna wizja jest zapewne niezwykle komfortowa dla naszej psychiki, ale ustalmy sobie jedno- to nierealne. A nie dość, że nierealne, to dodatkowo niekorzystne! Tak, tak- dobrze przeczytaliście. Konflikt w pracy może przynieść pozytywny efekt. Po pierwsze, w miejscu, gdzie ludzie współdziałają ze sobą i tworzą nowe rzeczy, a więc następuje ciągła wymiana doświadczeń i opinii, prędzej czy później musi pojawić się sytuacja, w której nie wszyscy zgadzają się ze sobą. A po drugie, stagnacja i brak interakcji nie służą rozwojowi, nie stwarzają okazji do szukania nowych rozwiązań i sposobów na podejmowanie wyzwań. Konflikt może doprowadzić ostatecznie do dobrych zmian i nowej jakości współpracy. Jak to możliwe?

Nowy porządek

Każda sytuacja konfliktowa przerywa trwanie pewnego stałego, utartego schematu. Mimo, że w powszechnej opinii, spory mają charakter raczej destruktywny, to na tle zawodowym mogą być one twórcze i rozwijające, jeśli tylko dobrze pokierujemy ich przebiegiem i zakończeniem. Wiedzieliście o tym, że istnieje nauka dotycząca zarządzania konfliktem? To zbiór teorii i praktycznych wskazówek na temat takiego kierowania sytuacjami konfliktowymi, aby ostatecznie przynosiły one pozytywną zmianę i nowy porządek. Po załagodzeniu kryzysu przychodzi moment na ustalenie nowych zasad i reguł postępowania, to z kolei jest największą wartością wypracowaną na gruncie, bądź co bądź, niezgodności opinii.

konflikt w biznesie

Im więcej opinii, tym lepiej!

Teoretycznie brak obiekcji ze strony współpracowników podczas prezentowania pomysłów, nowych projektów czy strategii, świadczy o ich dobrej jakości. Czasem jednak brak zastrzeżeń wynika po prostu z chęci unikania konfrontacji, a nie z realnej zgody na prezentowane założenia. A kontrolowana „kłótnia”, jeśli zostanie odpowiednio pokierowana, będzie po prostu intensywną burzą mózgów. Chcąc wygrać batalię o dobre pomysły pracownicy będą dwoić się i troić, aby ich argumenty były mocne, a co za tym idzie- proponowane rozwiązania mogą być lepsze niż te, które mogłyby być wymyślone w samotności.

Siłą przyciągania

Konflikt może być także podstawą do zacieśnienia więzi między współpracownikami. W myśl zasady, że czasem trzeba się od siebie oddalić, aby naprawić relację. Jeśli ludzie starli się na granicy swoich poglądów, jednak to spotkanie odbyło się na kulturalnym i merytorycznym gruncie, to próbując znaleźć kompromis obie strony muszą przyjąć część argumentów drugiej i je zaakceptować. To z kolei zbliża ludzi i sprawia, że staramy się ich lepiej rozumieć.

Oczyszczająca moc kłótni?

Sytuacja konfliktowa daje okazję nie tylko do intensywnej wymiany poglądów, ale też pozwala dać upust emocjom i stwarza możliwość do powiedzenia rzeczy, które nosiliśmy w sobie od jakiegoś czasu. Takie wyładowanie się negatywnej energii ostatecznie przynosi ulgę i oczyszcza napiętą atmosferę. Sytuacje, podczas których współpracownicy stanowczo nie zgadzają się ze sobą mogą także ujawnić dysfunkcje w grupie i wskazać elementy wymagające dopracowania lub wzmocnienia.

Jak zarządzać konfliktem?

Tylko odpowiednio rozegrana sytuacja konfliktowa może przynieść korzyści dla jego stron jak i dla całego przedsiębiorstwa. Zarządzanie konfliktem polega na szeregu działań, które mają ograniczyć ryzyko wynikające z sytuacji kryzysowej i wyciągnięcie z niej jak największej ilości pozytywów. Literatura fachowa opisuje nawet zagadnienie optymalnego poziomu konfliktu, podczas którego organizacja rozwija się. Przy niskim jego poziomie firma przechodzi w stan stagnacji, natomiast przy zbyt wysokim zaczyna panować dezorganizacja i chaos. Techniki zarządzania napiętymi sytuacjami mają za zadanie utrzymanie sporu w akceptowalnych granicach, a następnie wyciągnięcie wniosków, pozwalających na wypracowanie pozytywnych rozwiązań. Najpopularniejszymi metodami ograniczania konfliktu będzie ustalanie nowych, wspólnych celów, pozytywne oddziaływanie na relacje między antagonistami (np. poprzez udostępnianie pozytywnych informacji na ich temat), czy też namawianie do poszukania kompromisu. Warto też wskazać przeciwnikom w dyskusji korzyści jakie osiągniemy, lub jakie już zostały osiągnięte dzięki ich wspólnej pracy nad zażegnaniem trudnej sytuacji.

  • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 4,20 out of 5)
    Loading...

Do poprawnego funkcjonowania ta strona wymaga Ciasteczek.